Nyheter

Følg med på siste nytt fra NMA Klinikken!

Viktig-Nytt-Fra Fagvdelingen

28 September
Artikkel av Harald A. Mortensen-NMA KLINIKKEN        

Vitenskapen og empirisk kunnskap har nå begynt å nærme seg på en positiv måte, som gjør at “it makes sense” å kunne gjennomføre småforandringer, samtidig som en oppnår store helsegevinster,som omfatter forebyggende behandling og restitusjon av mange av våre vanligste plager og livsstils-sykdommer.

Med snart 30 års arbeid i symptom og årsaksutredning, ser vi nå at hos oss at det er de enkle rådene som gir best resultater og som varer. – Du skal ikke gå på akkord med deg selv og din livskvalitet. Derimot er det moderasjon og-eller mengde over tid som er den beste måten for å komme i mål.

Samtidig tar vi høyde for at spesiellt i den første tiden,hvor mange har inflamasjoner (betennelser), må man begrense enkelte matvarer i mengde-form. Fanatisme og hysteri rundt dette, er den farligste veien å følge. Men derimot et mer variert kosthold, og hjelp til å ernære hver enkelt celle i kroppen, er det aller aller beste. Dette er også blitt det store innen forskning og klinisk erfaring. Ting som SIBO/Small Intestive Bacterial Overgrowth, er forskernes store fokus i den siste tiden. SIBO har vi også flere gode artikler om på hjemmesiden.

Viktig er enigheten og plasseringen av fordøyelsessystemet,som er det største organet i kroppen, og når man også vet at 80% av immunsystemet henger sammen med dette viktige systemet – Som for bare 5-10 år siden ikke var et tema. Nå står de fleste fagfolk med denne kunnskapen,som basis for videre utredninger og videre forskning. Men vi må også huske at denne kunnskapen om vår flotte kropp som mennesket er, på ingen måte er besvart på alle kunnskapsnivåer. Det oppdages kanskje daglig nye mekanismer som gir oss stadig mer kunnskap om hvordan kroppens metaboliske/nevrogene/hormonelle og immunforsvaret alle er avhengige av hverandre. Da forstår vi antakeligvis bedre hvordan et godt modert og variert kosthold er så viktig.

De som har allergier mot visse faktorer og har intoleranser, som er den mest vanlige ubalansen,må da selvsagt følge denne moderasjonen i en periode. Men til syvende og sist har en sett i tusenvis av tilfeller at det beste er å gjøre det enkelt. Her får man de aller beste resultatene. “Keep It Simple” – uten pine og plage og uten å bli asosial.

Dette og mye mer legges til grunn i den første konsultasjonen hos oss på NMA Klinikken, og som vi hele tiden vil kunne tilby mer kunnskap og forståelse om. Også på våre samlinger/seminarer.

Med all mulig respekt for mye godt helseutredning i vårt helsevesen, vil et tverrfaglig samarbeide med f.eks. fastlegen være det absolutt beste utgangspunktet.

-Send oss gjerne dine spørsmål eller synspunkter, så vi kunne belyse og depatere så mangt.

Faglig og mennesklig ydmykhet er fortsatt en dyd.

 

Kommentarer

kommentarer