Nyheter

Følg med på siste nytt fra NMA Klinikken!

NY SYMPTOMSJEKKLISTE! Redigert Okt.2017

06 October

Kjenner DU deg igjen???

-Har du slitt med uforståelige mageplager uten en spesiell grunn? 

-Har du stridt med energiplager i perioder eller konstant?

-Sliter du med søvnplager, dårlig søvnkvalitet,eller du våkner mer sliten enn når du la deg til å sove?

-Skifter temperaturen din seg fra kald til varm, har du kalde hender eller føtter og -eller svetter du mye om nettene uten forståelig grunn?

-Føler du deg oppblåst,med en mage som enten rumler mye eller føles helt stinn,eller “død”, eventuellt opplever du forskjellig avføringsmønster,med f.eks. smerter?

-Blir du ekstremt trøtt eller uvel ved inntak av f.eks. middag eller andre måltider,enten rett under måltidet eller straks etterpå,som gjør at du må hvile umiddelbart?

-Går du rundt med følelsen av hjernetåke/bomull i hodet,eller sliter du med konsentrasjonsvansker/kortidsminne?

-Har du uforklarlige skjelett/muskelplager som kan flytte på seg rundt om i kroppen av ukjent grunn, selv om du har en form for Fibromyalgi diagnose?

-Har du over tid hatt en tyngdefølelse i halsen,hvor du f.eks. kremter mye for å oppnå en klar stemme,eller har følelsen av tunge armer og -eller press i nakken?

-Har du plutselig eller over tid fått hudplager du ikke har hatt tidligere,og som ikke ser ut til å gi seg, som kanskje påvirkes av de du spiser eller helt uten grunn?

-Er livskvaliteten din radikalt forandret?

TEST; Har du krysset av på 4 eller flere av disse punktene,har du positivt utslag på denne symtomsjekklisten. Skaler de med poeng fra 1 til 4, hvorav 1 er SVAKT-2 er SVAK til MODERAT-3 er MODERAT til KRAFTIG-4 er KRAFTIG/KONSTANT. – Har du totalt mer en 12 poeng er denne testen positiv.

-Markér gjerne testen og send inn til oss, eller ta kontakt med oss,så settes du i kontakt med fagavdelingen.

 

Dette er de mest vanlige problemene som går igjen hos vel 10 til 20 % av befolkningen, andre sier over 50% dagens befolkning har problemer relatert til dette. Du er ikke alene om dette!

Mye tyder på at du kan lide av den mest utbredte LGS/IBS i fordøyelsen. Plagsom som den er,lar den seg behandle.

Videre kan det være at du sliter med et metabolsk syndrom alene, eller sammensatt.

En har i det siste funnet en stor gruppe av pasienter som er såkalte “gråsone-pasienter”, i forhold til stoffskiftet og energiomsetning i kroppen.

De mest avanserte utredninger/tester kan påvise at det kan foreligge en mitokondrial dysfunksjon og -eller methylering av et problem på cellenivå, og derav forbrenning.

Du kan, som en konsekvens av LGS/IBS/Metabolsk Syndrom, ha fått en tilstand av inflamasjoner(betennelser) rundt om i kroppen,som igjen kan være deponéringer av avfallsstoffer,delvis nedbrutt mat (også kalt Peptider),som oppfattes som sterke smerter,nedsatt bevegelighet og de i mer utbredte tilfeller; nesten invalidisérende.

Dette er bare et lite utdrag av både symptomer og årsaker som vi sliter med i dagens stressende hverdag. Vi viser til en rekke studier,forskningsrapporter og forklarende videoer som du finner på vår hjemmeside under ‘Artikler’. NMA Klinikken har i sine vel 25 år, satset på å videreutvikle og spesialisere seg faglig, så vel som å investere i diagnostisk utstyr, som igjen er uvurderlig for å kunne finne ÅRSAKEN til pasientens plager. Først DA kan vi legge opp til en spesifikk behandlingsplan for å bli kvitt disse plagene for godt.

Ta kontakt med oss om du er usikker på noe, eller om du føler at vi kan hjelpe akkurat deg.

Kommentarer

kommentarer