Archive by Author

LGS ARTIKKEL

30 July

NMA har i flere tiår jobbet med hovedfokus og derav årsaken til pasientens plager.   Dermed har vi også fått vår enkle omtale; NMA Klinikken –Årsak /Utredningssenter med behandlingstilbud både internt og eksternt.     Vi vil i neste reviderte utgave forklare mer inngående om våre tilbud internt på klinikken, samt våre eksterne spesialiteter og […]

Hospitanter søkes – OPPDATERT!

22 November

NMA Klinikken har over mange år hatt hospitanter som et viktig ledd i terapeuters hverdag. Som sisteårs student kan du søke om plass hos oss ved klinikken 50%-stilling.Et viktig tiltak for studentene er å bli mer selvstendig og sikker i sine prosedyrer – Her med fagveileder som din kontaktperson. Vi har hatt god erfaring og […]