Nyheter

Følg med på siste nytt fra NMA Klinikken!

Nytt og Revolusjonerende Om Ultraprosessert Mat og kosthold i forhold til din helse

31 May

Igår Torsdag 30.05. viste Tv2 Nyhetskanalen en reportasje om ultraprosessert Mat og de negative virkninger dette nå viser seg å ha. Samtidig er det den siste tiden kommet MANGE artikler som også omhandler dette.

Vi har i mangfoldige år sagt og ment, i.h.t. til tradisjon, erfaring og studier at

Det Enkle Ofte Er Det Beste.

Vårt råd i alle år har vært; Gå tilbake til et variert godt gammeldags, Norsk Bondekost/Husmannskost. Spis mest mulig levende mat, dvs. IKKE-prosessert mat. Denne maten er “død” viser nå flere og mange av nyeste forskningsrapporter. Godt eksempel er jo hva som viser seg å være dagens største helseproblem og livsstils-plager, hvorav maten vi spiser daglig, og sammen med helt ordinær fysisk aktivitet, i forhold til inntaket av mat. Da vil, som studiene viser, våre signalstoffer som produseres i fordøyelsen,eks. GLP-1,som også kan forenkles som der Metthets-signalet til hjernen blir produsert. Dette reg.inntaket i et riktig forhold.

https://forskning.no/mat-og-helse/to-nye-studier-kobler-ultraprosessert-mat-til-sykdom-og-dod/1342733?fbclid=IwAR1QBjkmwCxxd1BK0BnaKpDLCl4CzWG7nQTbkccZg687ikPcf6QOi3iLPIE

Et annet eksempel er: I dagens prosesserte mat har en fjernet store deler av de viktige komponenetene som vi er avhengige av for at kroppen skal kunne fungere optimalt. I prosessert mat er store deler av den viktige smørsyren (Butyric Acid) og bitterstoffer fjernet, fordi det “smaker og lukter vondt”. Dette får store helse-messige konsekvenser: Vi er helt avhengige av denne smørsyren sammen med levende mat (ikke prosessert), for å få de gode fordøyelsesbakteriene. som igjen gir en god tarmflora, som omdanner smørsyren til bla.a. et viktig signalstoff (nevrotransmitt) som kalles GABA. Signalstoffet GABA blir overført til en direkte nerveforbindelse som kalles Det Enteriske Nervesystem, som er en direkte kobling mellom fordøyelsen og hjernen. Her blir GABA brukt til å stimulere en rekke nervefunksjoner. Viktigst er den en stimulator for “lykke-sigalstoffet” Serotinin, som virker direkte inn mot vår mentale tilstand og er det som øker alle positive sider, som økt sinnstilstand, lykke, økt smerteterskel, økt velvære og det er også med på å positivt påvirke søvnprosessen vår. Dette og mye mer er bare 2 viktige komponenter som forsvinner i prosessert mat. Bitterstoffer, som ofte også er borte, er helt vesentlig for økt produksjon og regulering av våre 2 viktigste fordøyelsesenzymer i magesekkens “cellevegg” (parietal-celler); Pepsin og Gastrin – som er helt vesentlig for en god og riktig nedbrytning av maten. -Harald A. Mortensen/NMA Klinikken as Mai 2019-h

Dette spennende emnet og mye mer av vår spisskompetanse i årsaksutredning og funksjonellmedisinske virke, med andre ord “Hva er ÅRSAKEN til DINE plager/sykdommer, er noe vår kjente fagansvarlig på klinikken Harald A. Mortensen, har flere tiårs erfaring med både som terapeut og foredragsholder (i både inn- og utland). Han er meget annerkjent for sin brede mangeårige videre- og spesialutdannelse innenfor området Kost/Helse/Medisin. -NMA Klinikken avholder foredrag og temakvelder, så følg med på hjemmesiden når det dukker opp slike arrangementer. Ta også kontakt med oss hvis det skulle være noe dere ønsker spørre om eller ønsker mer informasjon om.

Kommentarer

kommentarer