Nyheter

Følg med på siste nytt fra NMA Klinikken!

Ny Kunnskap om Mage/Hjerne kommunikasjon!

19 January

Hvordan tarmfloraen blant annet kan påvirke hjernens utvikling og funksjon.

Fritt tolket og skrevet av Harald Mortensen og Geir Westengen ved NMA Klinikken as

“Bakteriene i tarmen kan påvirke det grunnleggende følelsesregisteret vårt, alt ifra glede, sinne, skam/skyld, til beslutningstagning og sosial deltagelse.” – Det mener iallefall en rekke forskere.

I boken ‘The Mind-Gut Connection’ forklarer her forfatter Emeran Meyer (med.prof. ved UCLA), at fordøyelsessystemet er en superdatamaskin.

Studier viser til at stress og depresjon kan oppstå ved ubalanse i tarmbakteriene. Funnene som er fremsatt her, kan virke meget omfattende for mange. Forskning har vist hvordan tarmen og hjernen kommuniserer med hverandre begge veier.

I boken Psychobiotic Revolution, beskrives dette godt. Denne er skrevet av Scott C.Anderson med medforfattere. Eksempelvis om man overfører bakterier fra deprimerte mennesker til rotter, så overføres også depresjonen. Videre i artikkelen kommer det frem hvordan dette kan påvirke allmenntilstanden våres. Det forklarer at 95 prosent av signalstoffet Serotonin, som er med på å opprettholde funksjoner som søvn, appetitt og sinnsstemninger, er det stoffet som man prøver å regulere; ved bruk av antidepressiva, og dette lagres i tarmen. Samtidig forklares det at vi i utgangspunktet er 1% menneske og resten bakterier. Legger man sammen alle genene vi har i kroppen vår, utkonkurreres genene våre omtrent circa 100 til 1. Det finnes faktisk rundt ett hundre tusen så mange mikbrober i tarmen din som det finnes mennesker på jorden og hver eneste bakterie har sitt eget genom.

Er det genomene som danner grunnlaget for at vi er den vi er???

Tarmen har et eget nervesystem som er koblet til hjernen.

Tarmen har evner som overgår alle de andre organene og kan tilogmed konkurrere med hjernen,ifg UCLA Prof,Meyer. Tarmen har sitt eget nervesystem, bedre kjent som det Enteriske Nervesystemet, som består av mellom 50 og 100 millioner nerveceller. Det er like mange som vi har i ryggmargen. Dette nervesystemet er forbundet med hjernen gjennom tykke nervefibre, som kan overføre informasjon i begge retninger og i gjennom kommunikasjonskanaler som benytter seg av blodomløpet.

Så hvordan kommuniserer mikrobene med Oss? Sitat; “mikrobene i tarmen lever i tett kontakt med det største informasjonsinnsamlingssystemet i kroppen vår. Dette gjør at de kan “tyvlytte” når hjernen sender signaler til magen om at du er stresset,glad, engstelig eller sint. Selv om du kanskje ikke selv er helt klar over at du har disse sinnsstemningene”.

Han sier også; Mikrobene kan i tillegg påvirke følelsene dine, ved å skape og styre signaler som tarmen sender tilbake til hjernen. Fordøyelsessystemet speiler og reagerer på hver eneste følelse som oppstår i hjernen.

Mange av tarmsignalene som når hjernen, setter i gang reaksjoner fra hjernen, som den sender tilbake til tarmen, og som gjør at tarmen reagerer på bestemte måter.

Antonio Damasio Hjerneforsker og forfatter av boken Descartes Feiltakelse (2001); Teorien hans er at i kroppen har vi såkalte sløyfer, som sender ut signaler i kroppen, som går fra hjernen ut til kroppen og tilbake til hjernen. – M.a.o. en kontinuerlig kommunikasjon mellom brain/gut. Senteret som lagrer all informasjon, tilogmed det man selv ikke er klar over bevisst, kan hentes frem igjen fra Insula. Dette er en spesifikk del av hjernen som kalles en “øy”, som er å betraktes som et “hjernesenter”. Han mener at det kan være slik “magefølelse” og intuisjon oppstår. Videre mener han at mageprosessene og intuisjon oppstår som kroppslig/somatisk og mentalt minne.

Kan vi spise oss lykkeligere?

Scott Anderson mener at; Vi kan endre signalene som sendes fra tarmen til hjernen, gjennom det vi spiser. Eksempelvis fiberrik/fermentert kost. Dette øker andelen av bifidobakterier i tarmen, og dette gjør at humøret ditt vil bli bedre. Grunnlaget for denne påstanden er blant annet at bifidobakterier, men også melkesyrebakterier; er med på å produsere GABA, en nevrostransmittor som har en beroligende effekt.

Stress; Dette fører til nedsatt immunforsvar som igjen leder til kjemiske endringer i tarmen,og dermed reduserer de gode mikrober (tarmbakteriene). I tillegg økes det sykdomsfremkallende organismer, også kalt patogener. Forfatterne av denne artikkelen linker dette opp til SIBO og andre sykdomsfremkallende organismer grunnet stress. Når en tar i betraktning matens viktige rolle for å kunne avgjøre hvilken tilstand kroppen har og vil fortone seg fremover. Er dette da en av de viktigste årsaker til å bli denne “nye folkesykdommen” som eksempelvis LGD/IBS/SIBO?? Dette er muligens “linken” vi har manglet for å kunne finne frem til årsakene på eksempelvis depresjon, andre cerebrale plager som søvn, nedsatt energi, konsentrasjonsevne, korttidsminne-reduksjon,”hjernetåke” m.m.

Somatisk; Fibro-plager, muskel/bindevevs-plager,mage/tarm-relaterte plager,ME-lignende plager m.m.

Er dette det medisinske siste store gjennombrudd,for å kunne forstå årsaksmekanismene til våre plager/sykdommer…

Les artikkelen under:

https://forskning.no/bakterier-psykologi/er-magefolelsen-tarmbakteriene-dine-som-snakker-til-deg/1270790

Kommentarer

kommentarer