Nyheter

Følg med på siste nytt fra NMA Klinikken!

LGS ARTIKKEL

30 July

NMA har i flere tiår jobbet med hovedfokus og derav årsaken til pasientens plager.

leakyGut_large

 

Dermed har vi også fått vår enkle omtale;

NMA Klinikken –Årsak /Utredningssenter med behandlingstilbud både internt og eksternt.

gut brain 2   Gut Brain

Vi vil i neste reviderte utgave forklare mer inngående om våre tilbud internt på klinikken, samt våre eksterne spesialiteter og tilbud.

9be9b3c9cd-apergilloma abdominal pain by muscle lgs fremmedstoffer

–         Nyeste info om den store folkeplagen/årsaken og syndromet – L.G.S. Dokumentert og beskrevet i tusenvis av artikler og studier siden 1951. Massive dokumentasjoner og studier kan vise til årsaksfaktorer til utallige av våre vanligste plager/problemer og sykdommer.

 

Leaky-Gut-3D-2

 

 

Følgende viser til en av de mange publiserte summariene i ’Medicine For The 21st Century’ av Elisabeth Lipski, M.S.,C.C.N 1998

”Leaky Gut Syndrome, hvilket i seg selv ikke er en sykdom, derimot en tilstand som kan lede direkte til sykdommer som Mave/Tarm problematikk, som I.B.S. Irritert Tarm Syndrom, obstiasjon/diaré og magesår, eller sykdommer som Artrittis, Reuma, Astma, CFS/ME, Migrene/hodepiner, hudlidelser, matintoleranser, allergisk over-sensibilitet, skjelett/muskelplager m.m. Å forstå Lekkende Tarm Syndrom kan hjelpe deg og oss til å finne årsaken, for derav å oppnå en bedret optimal helse.”

En annen av våre viktigste tidligere pådrivere, og anerkjente Dr.John O.A. Pagano sier innledningsvis i tittelen LGS:

” Hva er det og hvordan kan det affektere din helse? Leaky Gut Syndrome;

Én årsak-mange plager”

Hentet fra A.R.E Press  2008 Pagano

Leak Gut LGS Au

 

NMA har etter så mange års klinisk erfaring , med topp utstyr og et bredt samarbeidsspekter, gitt mange et håp om at dette faktisk KAN bekjempes.

LGS Happy Endings

 

NMA Fagseksjon 2014 ©

Kommentarer

kommentarer