Archive | Uncategorized

RSS feed for this section

LGS ARTIKKEL

30 July

NMA har i flere tiår jobbet med hovedfokus og derav årsaken til pasientens plager.   Dermed har vi også fått vår enkle omtale; NMA Klinikken –Årsak /Utredningssenter med behandlingstilbud både internt og eksternt.     Vi vil i neste reviderte utgave forklare mer inngående om våre tilbud internt på klinikken, samt våre eksterne spesialiteter og […]